Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 17 mei 2017 Aan- en afwezigheid: zie presentielijst. 1. Opening De voorzitter, Jorg Vermeulen, opent om 20.53 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Afmeldingen: -Lucie van de Berg -Inge Baltissen -Michelle Korsten -Ton Huybers -Jan van Ochten Enkele mensen ook afwezig zonder afmelden. 2. Mededelingen/Ingekomen/uitgaande stukken -Jorg bedankt
Hiermee wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering te houden op Woensdag 6 Juni 2018 De vergadering begint om 20.30 uur aansluitend aan de repetitie en wordt gehouden in Verenigingsgebouw Odeon. gelegen aan de Hoenderstraat 10-12. AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen/Ingekomen/Uitgaande Stukken 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 mei 2017 (zie site/vergaderverslagen) 4. Jaarverslag 2017 door