Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 17 mei 2017 Aan- en afwezigheid: zie presentielijst. 1. Opening De voorzitter, Jorg Vermeulen, opent om 20.53 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Afmeldingen: -Lucie van de Berg -Inge Baltissen -Michelle Korsten -Ton Huybers -Jan van Ochten Enkele mensen ook afwezig zonder afmelden. 2. Mededelingen/Ingekomen/uitgaande stukken -Jorg bedankt
Hiermee wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering te houden op Woensdag 6 Juni 2018 De vergadering begint om 20.30 uur aansluitend aan de repetitie en wordt gehouden in Verenigingsgebouw Odeon. gelegen aan de Hoenderstraat 10-12. AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen/Ingekomen/Uitgaande Stukken 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 mei 2017 (zie site/vergaderverslagen) 4. Jaarverslag 2017 door

Instrumentenverzekering

Leden die binnen onze vereniging gebruik maken  van hun eigen instrument kunnen deze via M.M.S.K. verzekeren. M.M.S.K. heeft hiervoor een verzekering afgesloten bij AON. De polisvoorwaarden voor deze verzekering zijn hier te bekijken. Elk lid dat gebruik maakt van deze verzekering dient aan het einde van elk kalenderjaar de volgende gegevens door te geven aan

Actueel repertoire

De volgende muziek moet je vanaf heden, 14-03-2016, in de klapper hebben zitten: Klapper: Abide with me Anthem Bessarabyanke Brass machine Carmencita Children of sanchez Coldplay on stage Deep purple medley Dont you whorry bout thing Eye of the tiger Finale Fireflies Gabriellas sang Gabriels oboe Gonna fly now Got to get you into my

Volgorde Marsboekje

Hieronder de volgorde van het marsboekje: 1) Brass Machine 2) Eye of the tiger 3) Gonne fly now 4) On broadway 5) Royal jubilee 6) Save the last dance for me 7) Sway

Afmelden voor de repetities

De Blazers en Tamboers dienen zich af te melden bij Inge Baltissen, mobiel 06-47112726 (het liefst middels een SMS-bericht).