FORGOT YOUR DETAILS?

M.M.S.K. St. Petrus’ Banden kiest er niet voor de kwaliteiten te meten bij concoursen maar streeft toch naar een zo hoog mogelijk niveau tijdens alle optredens. Deze optredens zijn onder te brengen in twee categorieën:

Straatoptredens

M.M.S.K. is een vaste gast bij allerlei feesten en officiële aangelegenheden in Venray en omstreken. Denk hierbij aan de carnavalsoptochten, de intocht van Sint Nicolaas en het defilé van de Avondvierdaagse. De aanwezigheid van ons muziekkorps zorgt telkens weer voor een goede en gezellige sfeer. Tijdens deze straatoptredens wordt met name moderne marsmuziek gespeeld.

Concerten
M.M.S.K. brengt meerdere keren per jaar zittende optredens en concerten. Hieronder vallen bijvoorbeeld het kerstconcert en de opluistering van de mis op Tweede Kerstdag. Een groter voortvloeisel hieruit is het brengen van een grote theatervoorstelling in de Venrayse schouwburg. Tijdens deze theatershows wordt het orkest aangevuld met zang en dans.

Samenstelling

Blazers

Het blazersorkest van M.M.S.K., dat onder leiding staat van dirigent Joop Derks, heeft een vergelijkbare bezetting als een harmonie. Hierin zijn de volgende secties en instrumenten te onderscheiden:

Houtblazers
Dwarsfluit/piccolo
– Klarinet
– Saxofoon
Koperblazers
Trompet
– Trombone
– Bariton/euphonium
– Bas

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid bovenstaande lijst aan te vullen met bijvoorbeeld hoorns.

Straatoptredens
Bij straatoptredens spelen de blazers, begeleid door tamboers, voornamelijk marsmuziek. De keuze ligt op vlotte en prettig wegspelende stukken. Bij speciale aangelegenheden, zoals carnaval en de intocht van Sint Nicolaas, wordt het repertoire uiteraard aangepast.

Concerten
Tijdens zittende concerten is het orkest in staat een gevarieerd programma ten gehore te brengen. Zo speelt men aan de ene kant moderne muziek van bekende artiesten als Queen en Robbie Williams en filmmuziek uit onder andere Pirates of the Caribbean en Game of Thrones. Aan de andere kant ontbreken echter ook de stukken met een meer klassieke tint niet. Denk hierbij aan het prachtige Conquest of Paradise van Vangelis en Silence and I van The Alan Parsons Project.

Daarnaast speelt het orkest diverse klassieke stukken die in een modern jasje zijn gestoken, zoals Pastime With Good Company, dat in de 16e eeuw door een Engelse koning is geschreven. Door deze gevarieerde muziekkeuze bereikt M.M.S.K. een breed publiek en is het in staat zowel jong en oud te vermaken.

Bij zittende optredens worden de blazers ondersteund door een drummer en twee percussionisten.

Tamboers

Medio 2015 is de slagwerkgroep door een teruglopende belangstelling tot onze spijt opgeheven. Nieuwe slagwerkers kunnen zich op dit moment evengoed aanmelden als lid en kunnen worden ingepast binnen het orkest.

Jeugdorkest

Samen met Kon. Harmonie Euterpe uit Venray heeft M.M.S.K. het project "Into Music" opgezet. Het doel van "Into Music" is om jongeren kennis te laten maken met het bespelen van een muziekinstrument. Bij "Into Music" krijgt de leerling de kans om verschillende instrumenten eerst te proberen en vervolgens pas een keuze te maken.

Hierna volgt de leerlingen lessen van een professionele docent.

Na het doorlopen van de opleiding bij "Into Music" maakt de leerling een keuze voor een vand e twee muziekverenigingen.

 

Onze leden

Bestuur

Het bestuur van M.M.S.K. St. Petrus’ Banden bestaat uit (vlnr):

 • Ineke Smits-Thielen
 • Jack van der Elsen (Secretaris)
 • Ramon van Rattingen
 • Piet Alaerds (Voorzitter)
 • Anita Verbeek (Penningmeester)

Techniek

De technische staf van M.M.S.K. bestaat uit de volgende personen:

Joop Derks – Dirigent en algeheel leider.

Teams

Binnen M.M.S.K. zijn er diverse teams die, naast het bestuur, verantwoordelijk zijn voor het  coördineren en aansturen van allerlei zaken binnen de vereniging.

Omdat de teams verantwoording af behoren te leggen aan het bestuur, is het zo dat in elk team minstens één bestuurslid deelneemt. Deze bespreekt de lopende zaken in de maandelijkse bestuursvergadering. De volgende coördinatieteams zijn te vermelden:

 • Optredenteam
 • Muziekteam
 • PR-team
 • Jeugdteam
 • Beheerteam
 • Activiteitenteam
 • Exercitieteam

Ere leden

Onze vereniging kent ereleden, die allen met hart en ziel de vereniging volgen en het bestuur bijstaan met hun gevraagde en ongevraagde adviezen.

Deze ereleden zijn vermeld op de ledenlijst en hebben minimaal de rechten van een lid. Tevens hebben zij het recht om te allen tijde de bestuursvergaderingen bij te wonen, echter in de toehorende en adviserende sfeer.

Ereleden

Erelid / lid: Pierre Swinkels (links voor)
Erelid / lid: Piet van Lipzig (rechts achter)
Erelid / lid: Frans Rommen (links achter)

Erelid/lid: Ben Otten (rechts voor)

TOP