FORGOT YOUR DETAILS?

M.M.S.K. St. Petrus’ Banden kiest er niet voor de kwaliteiten te meten bij concoursen maar streeft toch naar een zo hoog mogelijk niveau tijdens alle optredens. Deze optredens zijn onder te brengen in twee categorieën:

Straatoptredens

Daarnaast begeleidt M.M.S.K. diverse optochten, corso’s, en andere straatfestiviteiten in binnen- en buitenland. Ook is M.M.S.K. een vaste gast bij allerlei feesten en officiële aangelegenheden in Venray en omstreken. Denk hierbij aan de carnavalsoptochten, de intocht van Sint Nicolaas en het defilé van de Avondvierdaagse. Tijdens deze straatoptredens wordt met name moderne marsmuziek gespeeld.

Concerten

Tot slot brengt M.M.S.K. meerdere keren per jaar zittende optredens en concerten. Hieronder vallen bijvoorbeeld het kerstconcert en de opluistering van de mis op Tweede Kerstdag. Een groter voortvloeisel hieruit is het brengen van een grote theatervoorstelling in de Venrayse schouwburg. Tijdens deze theatershows wordt het orkest aangevuld met zang en dans.

Samenstelling

Blazers

Het blazersorkest van M.M.S.K., dat onder leiding staat van dirigent Joop Derks, heeft een vergelijkbare bezetting als een harmonie. Hierin zijn de volgende secties en instrumenten te onderscheiden:

Houtblazers
Dwarsfluit/piccolo
– Klarinet
– Saxofoon
Koperblazers
Trompet
– Trombone
– Bariton/euphonium
– Bas

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid bovenstaande lijst aan te vullen met bijvoorbeeld hoorns.

Straatoptredens
Bij straatoptredens spelen de blazers, begeleid door de tamboers, voornamelijk marsmuziek. De keuze ligt op vlotte en prettig wegspelende stukken. Bij speciale aangelegenheden, zoals carnaval en de intocht van Sint Nicolaas, wordt het repertoire uiteraard aangepast.

Concerten
Tijdens zittende concerten is het orkest in staat een gevarieerd programma ten gehore te brengen. Zo speelt men aan de ene kant moderne muziek van bekende artiesten als Queen en Robbie Williams en filmmuziek uit onder andere Pirates of the Caribbean en Game of Thrones. Aan de andere kant ontbreken echter ook de stukken met een meer klassieke tint niet. Denk hierbij aan het prachtige Conquest of Paradise van Vangelis en Silence and I van The Alan Parsons Project.

Daarnaast speelt het orkest diverse klassieke stukken die in een modern jasje zijn gestoken, zoals Pastime With Good Company, dat in de 16e eeuw door een Engelse koning is geschreven. Door deze gevarieerde muziekkeuze bereikt M.M.S.K. een breed publiek en is het in staat zowel jong en oud te vermaken.

Bij zittende optredens worden de blazers in de meeste gevallen ondersteund door een drummer en twee percussionisten. Er zijn echter ook enkele stukken waarbij het voltallige tamboerkorps wordt ingezet.

Tamboers

Het tamboerkorps van M.M.S.K., dat onder leiding staat van instructeur Jop Janssen, bestaat uit 15 jonge, enthousiaste slagwerkers. Daarnaast zijn er nog een aantal jeugdige tamboers in opleiding die zich op termijn bij de eerste groep zullen voegen. De tamboers worden regelmatig ingezet ter ondersteuning van orkest maar hebben ook hun eigen optredens.

Concertwerken
Tijdens de eigen optredens spelen de tamboers concertwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van de scherpe trom en allerlei kleine en grote percussie-instrumenten. Denk hierbij aan bongo’s, conga’s, beatrings en shakers. Onderling rouleren de tamboers zodat men zoveel mogelijk instrumenten kan bespelen.

De stukken van het tamboerkorps worden gekenmerkt door jeugdig enthousiasme en pit. Een voorbeeld hiervan is To the Japanese Drummers, waarbij veel energie en geweld komt kijken. De tamboers hebben dit stuk ook een aantal keren op olietonnen uitgevoerd! Tevens heeft men nummers waarbij precisie juist zeer belangrijk is. In Funny Sticks maken de slagwerkers allerlei virtuoze bewegingen met hun drumstokken. Een andere factor die van belang is bij het slagwerk is dynamiek. Down Valley is een prachtig stuk waarin harde en zachte delen constant worden afgewisseld.

Bovenstaande concertwerken brengt het tamboerkorps ten gehore op meerdere plekken. Zo is men al jaren een vaste gast bij Drumsensation, een slagwerkfestival waarbij verschillende drumbands hun kunsten vertonen. Daarnaast kan men ook uitstekend in de buitenlucht uit de voeten.

De concertwerken worden tevens ten gehore gebracht bij optredens waarbij ook het orkest van M.M.S.K. aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn de Theatervoorstellingen en het jaarlijkse kerstconcert. Het tamboerkorps verzorgt bij dergelijke optredens als eerste een kort voorprogramma waarna het de beurt is aan het orkest.

 

Straatoptredens
Omdat het tamboerkorps ook meeloopt tijdens straatoptredens van M.M.S.K., richt men de aandacht tevens op marsmuziek. Bij deze optredens worden drummarsen afgewisseld met muziekmarsen, waaraan ook blazers deelnemen. Bij de muziekmarsen hebben de tamboers vooral een ondersteunde en begeleidende rol. Bij de drummarsen echter gaan de tamboers alleen aan het werk. Ondersteund door de dikke trom zorgen zij er met hun kleine trommen voor dat de blazers even een adempauze kunnen nemen.

Samenwerking Fanfare St. Oda Merselo
Doordat instructeur Jop Janssen tevens de slagwerkers van Fanfare St. Oda in Merselo begeleidt, heeft M.M.S.K. in 2008 besloten met die slagwerkgroep te gaan samenwerken. Op die manier kan er meer kracht achter een stuk worden gezet en kunnen er grotere concertwerken worden ingestudeerd. Deze samenwerking heeft al diverse succesvolle optredens opgeleverd. Zo werkte men samen tijdens “Musicals on Stage” en Venray Muziek Totaal. Een viertal slagwerkers van St. Oda is tevens bereid gevonden mee te lopen tijdens de Marco Borsato-show van M.M.S.K.

Jeugdorkest

Het jeugdorkest, dat onder leiding staat van dirigente Dorrie Besouw, bestaat uit leerling-muzikanten van M.M.S.K. St. Petrus' Banden en Fanfare St. Oda Merselo. Sinds 2007 is deze samenwerking van kracht omdat beide verenigingen te weinig leden herbergen om een volledig jeugdorkest te kunnen vormen.

De samenwerking heeft tot doel de leerlingen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met samenspel in een orkest. Of je alleen speelt, of met meerdere leerlingen maakt daarin een wezenlijk verschil. Wanneer je het eerste jaar aan de muziekschool hebt afgerond, kom je in het jeugdorkest. Je stroomt in na de grote vakantie. Om je echter al wat te laten wennen, maak je een aantal repetities voor de grote vakantie mee, zodat je weet hoe het er binnen het jeugdorkest aan toe gaat.

Het jeugdorkest speelt verschillende soorten muziek maar richt zich vooral op muziek die herkenbaar is voor de leerling-muzikanten. Op die manier is het wat makkelijker om een stuk in te studeren. Het blijft echter niet alleen bij muziek maken; plezier staat bij het jeugdorkest voorop. Door verschillende activeiten, zoals een spooktocht of een muziekquiz, leer je de andere muzikanten nog beter kennen en wordt muziek maken nog veel leuker!
Natuurlijk heeft het jeugdorkest ook optredens. Vaak spelen zij een aantal nummers voordat het "grote" orkest van M.M.S.K. of Fanfare St. Oda een eigen programma speelt. Daarnaast hebben leden van het jeugdorkest in 2009 een optreden verzorgd met muzikanten van de Koninklijke Luchtmacht. Bij Young musicians spread their wings kregen jonge muzikanten verschillende workshops en brachten zij tot slot een concert met de professionele muzikanten.

De repetitie van het jeugdorkest vindt plaats in zaal 't Anker te Merselo op maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur.

 

Onze leden

Bestuur

Het bestuur van M.M.S.K. St. Petrus’ Banden bestaat uit:

 • Jorg Vermeulen (Voorzitter) (rechts, staand)
 • Piet Alaerds (vice-voorzitter) (midden, staand)
 • Rowan Wijnhoven (Secretaris) (2e van rechts, staand)
 • Ben Otten (Penningmeester) (links, staand)
 • Anny Derks (links, zittend)
 • Frans Rommen (2e van links, staand)
 • Ineke Smits-Thielen (rechts, zittend)
 • Michelle Korsten (midden, zittend)

Techniek

De technische staf van M.M.S.K. bestaat uit de volgende personen:

Joop Derks – Dirigent en algeheel leider.
Rowan Wijnhoven – Tambour-maître.
Wouter Janssen – plaatsvervangend Tambour-maître.

Teams

Binnen M.M.S.K. zijn er diverse teams die, naast het bestuur, verantwoordelijk zijn voor het  coördineren en aansturen van allerlei zaken binnen de vereniging.

Omdat de teams verantwoording af behoren te leggen aan het bestuur, is het zo dat in elk team minstens één bestuurslid deelneemt. Deze bespreekt de lopende zaken in de maandelijkse bestuursvergadering. De volgende coördinatieteams zijn te vermelden:

 • Optredenteam
 • Muziekteam
 • PR-team
 • Jeugdteam
 • Beheerteam
 • Activiteitenteam
 • Exercitieteam

Ere leden

Onze vereniging kent ereleden, die allen met hart en ziel de vereniging volgen en het bestuur bijstaan met hun gevraagde en ongevraagde adviezen.

Deze ereleden zijn vermeld op de ledenlijst en hebben minimaal de rechten van een lid. Tevens hebben zij het recht om te allen tijde de bestuursvergaderingen bij te wonen, echter in de toehorende en adviserende sfeer.

Ereleden

Erelid / lid: Wiel Stoffels (midden)
Erelid / lid: Piet van Lipzig (rechts)
Erelid / lid: Pierre Swinkels (links)

TOP
Total
0
Shares